Sinterklaas 2015

Sinterklaas had hulp nodig van Thalassa om de pieten goed te trainen. Het Sinterklaasspel was dus vooral voor de conditietraining en 'duik' vaardigheden bedoeld. Wie kon het snelste pakjes overzwemmen, de zware zak van Sinterklaas slepen, het hoogst klimmen langs een touw, de meeste pepernoten rapen op 3,5 meter, het snelste de raket op laten stijgen en het mooiste Sinterklaasliedje zingen op schoot van Sinterklaas.
In het clubhuis waren de pakjes al bezorgd voor het Sinterklaasspel. In rap tempo gingen de pakjes van links naar rechts. Op het einde had iedereen iets geinigs, nuttigs, geliefd in handen en toch was de ruilhandel levendig zodat alle cadeautjes op een goede plek terecht kwamen.